Home

Konsumentprisindex 2021

ÅrJanFebMarAprMajJunJulAugSepOktNovDecÅrsmedel2020332,82334,47333,91332,90334,91336,84337,57337,07337,27336,972019328,56331,02331,79334,11334,95334,47335,80334. ÅrJanFebMarAprMajJunJulAugSepOktNovDecÅrsmedel2020190019101907190119121923192819251926192420191876189018951908191319101917190919181919192119281909201818421855186018. Konsumentprisindex, 12-månadersförändring, procent (Inflationstakten) 12-månadersförändringen är beräknade på skuggindextal med två decimaler. Vid indexreglering med KPI ska normalt fastställda indextal (1980=100) användas Konsumentprisindex (KPI) Konsumentprisindex (KPI) Konsumentprisindex med konstant skatt (KPI-KS) Konsumentprisindex med fast ränta (KPIF) Konsumentprisindex med fast ränta och konstant skatt (KPIF-KS) Konsumentprisindex med fast ränta exklusive energi (KPIF-XE) Harmoniserat konsumentprisindex (HIKP

Fortsatt små prisförändringar på fjärrvärme

Konsumentprisindex och inflation. Konsumentprisindex används i direkt relation till ett lands inflation. Detta görs genom att använda följande formel: ((Index december 2019 - Index december 2018) / Index december 2018) x 100. Konsumentprisindex i Sverige. Konsumentprisindex är i Sverige ett jämförelsetal som mäter den generella. Konsumentprisindex (KPI) fastställda årsmedeltal, totalt, 1980=100: 1980 Skapad datum 2020-11-17 Statistikansvarig myndighet (SAM) SCB Matris 000000KL equalizer. Statistikdatabasen. location_on. Regional statistik. public. Internationell statistik. style. Prisomräknaren baserar sig på statistiken för SCB:s Konsumentprisindex (KPI). Källa: Levnadskostnadsindex/KPI (juli 1914=100), historiska tal, 1830-. Konsumentprisindex är en sammanställning av priser som vi på SCB samlar in varje månad på cirka 1 600-1 700 försäljnings­ställen i landet

Dyrare att besikta | Vi Bilägare

Konsumentprisindex (1980=100), fastställda ta

För fastighetsägare som använder Fastighetsägarnas indexklausul (för lokalhyresavtal med en avtals- och förlängningstid på minst tre år) har värdet av konsumentprisindex, för oktober månad betydelse för uttaget av nästa års hyra. Det innebär att hyrorna för nästkommande år justeras i förhållande till innevarande års hyror Konsumentprisindex (KPI) syftar till att mäta prisutvecklingen för hela den privata konsumtionen, måttet beräknas månadsvis av Statistiska centralbyrån och är en del av Sveriges officiella statistik. Publicering av den gångna månadens KPI-tal sker normalt efter cirka 8-12 dagar på Statistiska centralbyråns webbplats, undantaget är januariindex som brukar publiceras med något. Konsumentprisindex (KPI) oktober 2018 Postat den 15 november, 2018. Konsumentprisindex (KPI) för oktober 2018 har av SCB fastställts till 330,72 vilket är en ökning med 7,34 enheter (motsvarar en ökning med 2,27 procent) sedan oktober 2017

Konsumentprisindex (1949=100) - Statistiska Centralbyrå

Konsumentprisindex (KPI) År, vikter och index, År 2005 - 2018. Statistikdatabasen. Hem; Hitta statistik; Våra tjänster; För år innan 2018 summerar inte vägningstalen till 1000 Kontakt och information. Information Officiell statistik Ja. Konsumentprisindex 2018 2018 december Offentliggöranden. Inflationen i december 1,2 procent (14.1.2019) Tabeller. Tabellbilagor. Tabellbilaga 1. Konsumentprisindex 2015=100 enligt huvudgrupp (14.1.2019) Tabellbilaga 2. Konsumentprisindex 2015=100 enligt huvudgrupper, månadsförändringar och årsförändringar (14.1.2019) Tabellbilaga 3 Konsumentprisindex har ett antal huvudsakliga användningsområden. Kompensationsändamål är ett av dem. Det innebär att man beräknar förändringar av tex pensioner och socialbidrag för att följa priserna för det som konsumeras så att man fortfarande har råd att köpa samma saker och lika mycket som tidigare (samma köpkraft) Harmoniserat konsumentprisindex 2015=100 enligt huvudgrupper (13.7.2018) maj. Tabellbilaga 1. Konsumentprisindex 2015=100 enligt huvudgrupp (14.6.2018) Tabellbilaga 2. Konsumentprisindex 2015=100 enligt huvudgrupper, månadsförändringar och årsförändringar (14.6.2018) Tabellbilaga 3. Levnadskostnadsindex 1951:10=100 (14.6.2018.

Konsumentprisindex (KPI) Köpkraftspariteter Prisindex i producent- och importled (PPI) SPIN 2015, månad och kvartal, 2015=100 SPIN 2015, år, 2015=100 SPIN 2007, månad och kvartal (uppdateras t.o.m. 2018) SPIN 2007, år (uppdateras t.o.m. 2018) SPIN 2002, månad (uppdateras ej) SPIN 2002, år (uppdateras ej) SNI69, historiska serie Kommuner och regioner samt företag som är verksamma inom den kommunala sektorn använder prisindex i olika sammanhang. Det handlar om budgetering, planering och upphandling År: Jan: Feb: Mars: April: Maj: Juni: Juli: Aug: Sep: Okt: Nov: Dec: Årsm: 2020: 332,82: 334,47: 333,91: 332,90: 334,91: 336,84: 337,57: 337,07: 337,27: 2019: 328. Harmoniserat konsumentprisindex 2015=100 enligt huvudgrupper (19.2.2018) Figurer. Figurbilaga 1. Årsförändring av konsumentprisindexet och det harmoniserade konsumentprisindexet, januari 2001 - januari 2018 (19.2.2018) Figurbilaga 2. Varor och tjänster som har mest påverkat årsförändringen av konsumentprisindexet januari 2018 (19.2.2018 Instruktion för hänvisning:. Finlands officiella statistik (FOS): Konsumentprisindex [e-publikation]. ISSN=1799-0246. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 18.11.

Riksbankens mål är att inflationen ska vara 2 procent per år mätt med KPIF (konsumentprisindex med fast ränta). Det är Statistiska centralbyrån, SCB, som beräk Konsumentprisindex visar förändringen av priserna för olika grupper av varor och tjänster på månads- och årsbasis. Statistiken är framtagen i samarbete med Statistikcentralen i Finland, som även bidrar med dataunderlag och expertis i beräkningen av indexet Aktuella värden, historiska data, prognoser, statistik, diagram och ekonomisk kalender - Norge - Konsumentprisindex KPI Konsumentprisindex (KPI) 2018 PR0101 Innehåll 0 Allmänna uppger.. fti 2 0.1 Ämnesområde.

Publicerad: 19 november 2018. Prenumerera. Mail name e-mail: Prenumerera på Cirkulär - viktig information från SKR. Cirkulär - viktig information från SKR. Hyreshöjning fr.o.m. den 1 januari 2019 för lokaler med avtal knutna till konsumentprisindex, KPI 2011-2018. K84 2011-2018. 1984-2013. K84 1984-2013. Läs mer > Kontaktperson. David Cramér. Branschanalytiker +46 8 762 67 02 +46 70 582 67 02 Skicka ett mail. Relaterade artiklar. EFCA +4. Corona-pandemin håller alltjämt den europeiska branschen i sitt grepp Konsumentprisindex 2017 2017 december Offentliggöranden. Inflationen i december 0,5 procent (15.1.2018) Tabeller. Tabellbilagor. Tabellbilaga 1. Konsumentprisindex 2015=100 enligt huvudgrupp (15.1.2018) Tabellbilaga 2. Konsumentprisindex 2015=100 enligt huvudgrupper, månadsförändringar och årsförändringar (15.1.2018) Tabellbilaga 3 Konsumentprisindex december 2018. Inflationstakten 1,0 procent i december. De åländska konsumentpriserna steg med 1,0 procent i december 2018 jämfört med december 2017, i november var ökningstakten 1,3 procent Publicerad: 14.8.2018. Inflationen i juli 1,4 procent. Den f r ndring av konsumentpriserna p rsniv som Statistikcentralen r knat var i juli 1,4 procent. I juni var inflationen 1,2 procent. Att inflationen steg fr n juni till juli berodde bl.a. dyrare cigaretter och bensin samt h gre priser p hotellrum

Konsumentprisindex, 12-månadersförändring, procent

 1. Konsumentprisindex (KPI) är ett mått för prisutveckling som beräknas månadsvis av Statistiska centralbyrån (SCB). KPI används bland annat som underlag för beräkning av pensioner, normalbelopp mm
 2. Vi har räknat på det genom att använda SCB:s Konsumentprisindex Med ett bensinpris på 6,64 kronor (2018 års penningvärde) utgjorde literkostnaden 0,0031 procent av årslönen. 2016 var en arbetares genomsnittliga årslön 359 123 kronor (2018 års penningsvärde)
 3. Konsumentprisindex ingår i Sveriges officiella statistik och vem som helst kan gå till SCB:s hemsida för att få veta mer. Varukorgen för 2018 har 357 produktgrupper. De är fördelade på 253 varor och 94 tjänster. SCB samlar sedan in prisinformation från omkring 1600-1700 försäljningsställen för att beräkna priset på varukorgen

6.4 Konsumentprisindex (KPI) Konsumentprisindex (KPI) är ett genomsnittligt mått som speglar utvecklingen i priserna för hela privata konsumtionen i landet. Kommunen ska i samtliga arrendeavtal använda följande skrivelse avseende justering av avgiften i förhållande till KPI Inflation innebär att priserna stiger så att man kan köpa färre varor och tjänster för samma mängd pengar.Motsatsen till inflation kallas för deflation och innebär att priserna istället sjunker. Blir en sådan situation ihållande kan det få stora negativa konsekvenser på ekonomin. Man mäter inflationen genom att räkna ut hur mycket konsumentpriserna har ökat under en 12. Konsumentprisindex. Som du kanske har märkt, så ökar vanligtvis priset på de flesta varor och tjänster över tid. Samtidigt som priser ökar, så minskar värdet på varje krona - denna minskning av värdet på pengar kallas för inflation. Statistiska centralbyrån (SCB) kartlägger inflationen i vad som kallas konsumentprisindex (KPI) Välj: ett Littera (indexserie) i Entreprenadindex (eller annat index) i drop down-listan Välj index.; Tidpunkt för basmånad (ÅÅMM) och tidpunkt för utförandemånad (ÅÅMM). Indextalet fylls i automatiskt efter att rutorna för tidpunkterna är ifyllda och man tryckt tab/enter/klickat utanför rutan

Entreprenadindex för husbyggnad och anläggning är ett index för kostnadsreglering av bygg- och anläggningsentreprenader. Det omfattar knappt 200 olika indexserier som i sin tur är indelade i huvud-, under- och basgrupper Motion 2018/19:1418 av Lars Beckman (M) av Lars Beckman (M) Användning av konsumentprisindex vid anpassning av pensionerna till kostnadsläget (docx, 67 kB) Vid beräkn ing av garantipensionerna används konsumentprisindex (KPI) för att anpassa pensionerna till ändringar i konsumentpriserna Konsumentprisindex 2018 i EU länderna. Konsumentprisindex i EU-länderna. Admin / 11 augusti, 2019. Konsumtionsvaror och tjänster 2018. Eurostat, Date: June 2019 Jämförande prisnivåer för konsumtionsvaror och tjänster inom Europeiska unionen (EU)

Konsumentprisindex (inflation) = ökningen av den allmänna prisnivån i Sverige. Uttrycks här som KPIF, konsumentprisindex med fast ränta, jämfört med motsvarande period förra året. Reporäntan = den ränta som banker kan låna eller placera till i Riksbanken under sju dagar Publiceringsdatum för entreprenadindex är den 15e månaden efter (bortsett för juniindex som publiceras den 15e augusti)

2018-08-06 - Augusti 2018 (uppdatering) Överraskande stark BNP-tillväxt ger inte större budgetutrymme. 2018-06-20 - Juni 2018. Investeringsledd konjunktur når sin topp 2018. 2018-03-27 - Mars 2018. Konjunkturen förstärks och toppar 2019. Konjunkturläget 2017. 2017-12-21 - December 2017 Senaste landsindex, vinter 2018/2019 I slutet av 2018 är det Nepal som toppar listan som världens mest prisvärda land att semestra i. Dyrast är Schweiz, Monaco och Bermuda

Tabellbilaga 7. Harmoniserat konsumentprisindex 2015=100 enligt huvudgrupper (14.5.2018) Figurer. Figurbilaga 1. Årsförändring av konsumentprisindexet och det harmoniserade konsumentprisindexet, januari 2001 - april 2018 (14.5.2018) Figurbilaga 2. Varor och tjänster som har mest påverkat årsförändringen av konsumentprisindexet april. Publicerad: 14.9.2018. Inflationen i augusti 1,3 procent. Den förändring av konsumentpriserna på årsnivå som Statistikcentralen räknat var i augusti 1,3 procent. I juli var inflationen 1,4 procent. Att inflationen sjönk något från juli till augusti berodde bland annat på att egnahemshusfastigheter blev billigare Det vanligaste och mest kända måttet på inflation i Sverige är förändringen i konsumentprisindex, KPI. När Riksbanken införde inflationsmålet 1993 så uttrycktes det i termer av den årliga förändringstakten i KPI. Sedan september 2017 använder Riksbanken konsumentprisindex med fast ränta, KPIF, som målvariabel för inflationsmålet KPI kan syfta på: . KPI - en metod att mäta prisutvecklingen för hela den privata konsumtionen, se Konsumentprisindex; KPI - en metod att mäta effektivitet hos till exempel en verksamhet, se Key Performance Indicator; KPI - ett statligt kuwaitiskt oljebolag, se Kuwait Petroleum Internationa

Pensionstillägget 2018. 2017-11-07 Alectas styrelse har beslutat att pensionstillägget för förmånsbestämd ITP 2 och ursprunglig ITPK blir 2,12 procent under 2018. Pensionstillägget på 2,12 procent motsvarar förändringen av konsumentprisindex (KPI) under mätperioden konsumentprisindex. mått för prisutveckling som används bland annat som inflationsmått och vid avtalsreglering Varianter: KPI (förkortning) Sidan redigerades senast den 30 november 2018 kl. 11.42. Text är tillgänglig under licensen Creative Commons Erkännande-Dela Lika; ytterligare villkor kan gälla

Video: Konsumentprisindex (KPI) - PxWeb - välj tabel

Konsumentprisindex (KPI) - Vad är konsumentprisindex

KPI har beräknats månadsvis alltsedan juli 1954. Kvartalsvisa uppgifter finns beräknade från 1949 till och med juni 1954. Historiska serier med årsvisa indextal (baserat p Publicerad: 15.10.2018. Inflationen alltjämt i 1,3 procent i september. Den förändring av konsumentpriserna på årsnivå som Statistikcentralen räknat var i september 1,3 procent. I augusti var inflationen också 1,3 procent. Inflationsmätare i Finland, september 2018 Justera priser efter Konsumentprisindex? 11 inlägg • Sida 1 av 1 Diskutera allt som har med ekonomiska teman att göra här, t.ex diskutera timpriser, pris på trailertransporter, pris på besiktning, pris på försäkringar, företagsformer et

Konsumentprisindex (KPI) fastställda årsmedeltal, totalt

Konsumentprisindex (KPI) totalt sett ökade med 0,5 % mellan juli 2019 och juli 2020. Ser vi till årsindextalen steg KPI-J totalt sett med 2,8 % under 2019 jämfört med 2018 medan KPI steg med 1,8 %. Jämför vi 2019 med 2015 har KPI-J gått upp med 8,0 % medan KPI gått upp med 6,7 % Detta index gäller för kommuner som även år 2018 tillämpade sotningsindex. De värden som ligger till grund för sotningsindex är dels löneökning på medianlön för sotare enligt avtal mellan Sveriges Skorstensfejaremästares Riksförbund och Svenska Kommunalarbetareförbundet (2,2 %), och dels Konsumentprisindex för 12‑månaders­förändring i februari (1,9 %) För G20 (består av 19 större ekonomier samt EU) var ökningstakten i december 2018 ca 3,2 procent (3,4 procent i november). Äldre indexserier. Observera att en revidering av konsumentprisindexet utförs vart femte år, det aktuella basåret för det åländska konsumentprisindex är 2015 (2015=100) Produkten multipliceras med konsumentprisindex med fast ränta och en korrigeringsfaktor. Den erhållna produkten divideras slutligen med antalet invånare i kommunen, varvid kommunens standardkostnad är beräknad. Förordning (2018:1902). 5 § Den genomsnittliga kostnaden per insats enligt 4 § ska beräknas enligt följande För statlig skatt ligger skiktgränsen på ca 529100 (beräknad ej fastställd av Skatteverket ännu) för år 2021, 509300 för 2020, 490700 för 2019, 455300 för 2018, 438900 för 2017, 430200 för 2016, 430200 Kr för 2015 och 2014 låg den på 420800 Kr

Prisomräknaren - Statistikmyndigheten SC

 1. Prisbasbeloppet för 2018 är 45 500 kronor. Det förhöjda prisbasbeloppet för 2018 är 46 500 kronor. Det förhöjda prisbasbeloppet används vid beräkning av pensionspoäng för tilläggspension för dem som kommer att få pension enligt äldre regler
 2. 2018-11-28 av Robert Östling 21 kommentarer. Rasmus Fleischer och Daniel Berg är i uppstart av ett 3-årigt forskningsprojekt om Kvalitetsvärderingar i konsumentprisindex och dess betydelse för social och ekonomisk historia
 3. Priser 94 KONSUMENTPRISINDEX OCH NETTOPRISINDEX 1996 - 2018 Årsmedeltal. Bas 1980 = 10
 4. Slutavverkningskostnaderna har ökat mer än konsumentprisindex de senaste två åren. Figur 3. Relativa kostnader för gallring och slutavverkning för perioden 2000 till 2019 jämfört med konsumentprisindex. Under 2019 så har andelen av den avverkade volymen som utgörs av försvårande avverkning ökat jämfört med 2017 och 2018 (figur 4)
 5. Konsumentprisindex (KPI) totalt sett var i det närmaste helt oförändrat mellan maj 2019 och maj 2020. Ser vi till årsindextalen steg KPI-J totalt sett med 2,8 % under 2019 jämfört med 2018 medan KPI steg med 1,8 %. Jämför vi 2019 med 2015 har KPI-J gått upp med 8,0 % medan KPI gått upp med 6,7 %
 6. 2018 -01 -12 . Ändringar i KPI från 2018 . Nedan beskrivs större ändringar i framtagningen av konsumentprisindex (KPI) från 2018 (KPI för januari publiceras tisdagen den 20 februari). Kassaregisterdata för frukt och grönt, fisk, kött och ost . Från 2018 utökas användningen av kassaregisterdata till att inkluder

Fastighetsägarn

Konsumentprisindex - Wikipedi

Riksbankens Jubileumsfond | Forskningsanslag

Statistikcentralen - Statistik efter ämne - Konsumentprisindex

 1. PxWeb - välj tabel
 2. Prisindex - SK
 3. Konsumentprisindex (KPI) FAR Onlin
 4. Statistikcentralen - Konsumentprisindex

Statistikcentralen - Priser och kostnader - Konsumentprisindex

 1. Inflationen just nu Sveriges Riksban
 2. Konsumentprisindex Ålands statistik- och utredningsbyr
 3. Norge - Konsumentprisindex KP
 4. Hyreshöjning fr.o.m. den 1 januari 2019 för lokaler med ..
 5. Innovationsföretagen - K84 Faktorprisindex för konsulttjänste
 6. Konsumentprisindex 2017 - Statistics Finlan

Konsumentprisindex december 2018 Ålands statistik- och

 1. Konsumentprisindex
 2. Så mycket kostade bensinen 1950-2018 i dagens penningvärde
 3. Vad innebär Konsumentprisindex? - Bolagslexikon
 4. Inflation - Ekonomifakt
 5. Index (Matte 1, Procent) - Matteboke
 6. Räkna med inde
Kollektiv bestraffning | ETCKonsumentprisindex i Sverige och Kanada är inte så likaFastighetsförvaltningsindex för 2018 klart - FörvaltarforumLars Bern långintervjuad om globaliseringens konsekvenserVinnare och förlorare – så blir din ekonomi i nya budgeten
 • Informellt brev till vän.
 • Torv fakta.
 • Kreatin monohydrat farligt.
 • Beats solo3 wireless gold.
 • Edna the incredibles.
 • Filipendula ulmaria plena.
 • Ofarligt slime.
 • Ups ireland.
 • Eichstätt kirche.
 • Avanza bank bolån.
 • Tinder rijeka.
 • 1live lovetrain profile.
 • Happy socks återförsäljare västerås.
 • Böndipp kidneybönor.
 • Blyad lina.
 • House of habsburg.
 • Ford fiesta 2013.
 • Fonzie actor.
 • Depend frans och ögonbrynsfärg.
 • Hund med sle.
 • Drottninggatans bok & bild öppettider.
 • Lojalitetssystem.
 • Gult hår till askblond.
 • Bvlgari halsband.
 • Tuborg j dag 2017.
 • Wow gold farming 2018.
 • Hitta film utan titel.
 • Tro hopp och kärlek 2018.
 • Skolverket mindfulness.
 • Grünes trikot tour de france.
 • Evenemang torrevieja.
 • Flashback tv4 profil tvillingbror.
 • Palmenhaus schönbrunn eintritt.
 • Veckobrev mall.
 • Horisont tidskrift.
 • Soiree celibataire suisse.
 • Weather thailand khao lak.
 • Höllenhund garm.
 • Nine months stream.
 • Schwimmkurs sasch bruchsal.
 • Gå ned i vikt med pcos.