Home

Producentansvar fti

Utökat producentansvar - vad innebär det? - FTI A

 1. Driver FTI något svenskt initiativ kring spårbarhet av återvunnet material? FTI: Det finns dock fall där man kommer överens om att ta producentansvaret åt varandra tex. att återförsäljaren tar producentansvar för sina produkter även fast de inte är producent enligt definitionen
 2. FTI använder kakor för att ge dig en bättre upplevelse av vår webbplats. När du fortsätter att använda webbplatsen godkänner du vår användning av kakor. Den 8 oktober höll vi ett webbinarium om utökat producentansvar och nya krav kring redovisning från 2021
 3. FTI:s Anvisningar 2020 (pdf) Intructions 2019 (pdf) Redovisa. Att redovisa förpackningsmängder (pdf) Förpackningsmaterial och redovisningskategorier (pdf) Serviceförpackningar (pdf) Beslut om nya producentavgifter 2020 (pdf) Producentansvar. Producentansvar (pdf) FTI:s årsberättelse. FTI årsberättelse för 2019 (pdf) FTI annual report.
 4. I takt med utvecklingen har FTI också blivit en allt viktigare samhällsaktör och företrädare för producentansvaret. Utredningar och utvärderingar genom åren Under de dryga två decennier som gått sedan producentansvarets tillkomst har det utretts och granskats många gånger
 5. dre då förslaget verkar baserad på politisk övertygelse snarare än fakta.
 6. /Upphör att gälla U:2020-12-31/ Bestämmelserna i 25-27 §§ i den upphävda förordningen (2006:1273) om producentansvar för förpackningar gäller fortfarande för förpackningar och varor som är inneslutna i eller skyddas eller presenteras av en förpackning som tillverkas, säljs eller förs in i Sverige före utgången av december 2020
 7. Producentansvar innebär att producenterna ansvarar för att samla in och ta omhand uttjänta produkter. Vägledning om producentansvar - Naturvårdsverket Webbplatsen använder kakor (cookies) för att fungera på ett bra sätt

Producentansvar innebär att inom branscher där producentansvar råder, krävs returinsamlingssystem (återvinning) av branschen. Sverige har lagstadgat producentansvar inom åtta områden: förpackningar, däck, returpapper, elektronik, batterier, läkemedel, fordon som väger mindre än 3,5 ton samt radioaktiva strålkällor.. FTI använder kakor för att ge dig en bättre upplevelse av vår webbplats. Företag med producentansvar får hjälp via mejladress kund@ftiab.se eller genom att ringa via växeln på telefonnummer 020-088 03 10. Några vanliga frågor och svar FTI efterfrågar utökat producentansvar Låt näringslivet ta ett större producentansvar - inte mindre menar FTI (Förpacknings- och Tidningsinsamlingen) i ett debattinlägg på Aktuell Hållbarhet idag då de presenterar huvuddragen i sitt förslag på en ny insamlingsmodell

Kommande uppdateringar/förbättringar i Logistikportalen FNI Modulen - ny funktion Enklare att se eventuella differenser i er rapporterin Förpacknings- och tidningsinsamlingen (FTI) är ett svenskt privatägt aktiebolag, bildat 2004, som ansvarar för insamling och återvinning av förpackningar och tidningar. FTI drivs och bekostas av företag inom industri- och handelssektorn i Sverige, som enligt producentansvaret är skyldiga att driva ett returinsamlingssystem för att återvinna produkter de själva fört ut på marknaden

Producentansvaret har lett till bildandet av samarbetsföretag för att organisera finansiering och administration av insamling och återvinning. Förpackningar På förpackningssidan finns organisationen Förpacknings- och tidningsinsamlingen, FTI AB med REPA-registret, som är gemensam serviceorganisation för företagen inom kartong, wellpapp, metall, plast, glas och tidningar FTI är ett företag som ägs av fem materialbolag som representerar förpackningsindustrin; MetallKretsen, Plastkretsen, Pressretur, Returkartong och Svensk Glasåtervinning. Förpacknings- och tidningsindustrin har ett så kallat producentansvar för de förpacknings- och tidningsprodukter de köper in, tillverkar, fyller och distribuerar ut i handeln i Sverige

Producentansvar. År 1993 antogs den så kallade kretsloppspropositionen av riksdagen, och det var då man började tala om producentansvar. Producentansvaret innebär att producenterna är ansvariga för att deras använda produkter samlas in och tas om hand på ett miljövänligt sätt Svensk Plaståtervinning erbjuder ett rikstäckande system för insamling och återvinning av plastförpackningar i Sverige för företag med producentansvar. FTI (Förpacknings-och tidningsinsamlingen hanterar insamlingen av plastförpackningar på uppdrag av Svensk Plaståtervinning producentansvar för förpackningar ökar • Återvinningsmålen höjs och faktiskt återvinning räknas • Insamlings- och återvinningssystem behöver leva upp till högt ställda krav • FTI vill samarbeta med Naturvårdsverket och miljödepartementet för att utveckla ett över tiden hållbart system för producenter me

FTI (Förpacknings-och tidningsinsamlingen hanterar insamlingen av plastförpackningar på uppdrag av Svensk Plaståtervinning. Svensk Plaståtervinning äger FTI tillsammans med de fyra övriga materialbolagen: Svenska Metallkretsen, Pressretur, Returkartong och Svensk Glasåtervinning. Läs mer om vår integritetspolicy. Hemsida av Bishop Medi Producentansvaret är reglerat i miljöbalken och därunder utfärdade förordningar om olika typer av producentansvar. I Sverige har vi idag ett lagstiftat producentansvar för åtta produktgrupper: förpackningar, batterier, bilar, däck, elektronik, läkemedel, returpapper och radioaktiva produkter

Om företaget & Kontakt - Knivbutik

Producentansvaret för insamling och återvinning. Företag som tillverkar, importerar eller säljer förpackningar och förpackade varor har ett så kallat producentansvar. Det betyder att de har ansvar för att förpackningarna samlas in och återvinns. Regelverket har skapats för att bidra till ett miljömässigt hållbart samhälle Sedan 2005 har vi ansvarat för att våra kunder fullföljer allt som gäller deras producentansvar. Det innebär att vi varje dag arbetar för att samla in och återvinna så många förpackningar som möjligt i Sverige. Vi ser till att glas, papper, metall och plast hanteras på rätt sätt - och får nytt liv FTI efterfrågar utökat producentansvar Låt näringslivet ta ett större producentansvar - inte mindre menar FTI (Förpacknings- och Tidningsinsamlingen) i ett debattinlägg på Aktuell Hållbarhet Läs Me

Miljö | Elektro Elco AB

Från 1 april blir de 10 000 företag som fullgör sitt producentansvar genom REPA kunder till Förpacknings- och Tidningsinsamlingen (FTI). REPA (Reparegistret AB) har hittills varit ett helägt. Producentansvaret bygger i korthet på att kostnaderna för miljöpåverkan ska betalas av de som påverkar miljön. Polluter Pays Principle FTI (Förpacknings & Tidningsinsamlingen) ansvarar för fakturering av avgiften. Ägare till FTI är de fem materialbolagen MetallKretsen, Plastkretsen,. Världens mest resurseffektiva materialåtervinning . Det är precis vad vi på Svensk Plaståtervinning vill erbjuda. Vi hjälper dig som är producent med allt du behöver veta och kunna om plaståtervinning för att uppfylla producentansvaret

Webbinarium om utökat producentansvar den 8 - FTI A

FTI är närlingslivets lösning på förordningen om producentansvar för förpackningar av plast, metall, papper/kartong och wellpapp. Producentansvar innebär att den som satt en produkt på marknaden (tillverkat eller importerat) också är skyldig att se till så att produkten, då den tjänat ut och blivit ett avfall, tas om hand och återvinns Förpacknings- och Tidningsinsamlingen - FTI - föreslår i en skrivelse till miljödepartementet att näringslivet ska ta ett större producentansvar, när det gäller insamling och återvinning av förpackningar och tidningar. Vi föreslår en ny modell som bygger på att vi vill ta ett större ansvar, ett utökat producentansvar På FTI:s webbplats kan du söka var din närmaste återvinningstation finns. Vad är producentansvar och FTI? 1994 införde regeringen och riksdagen förordningen om producentansvar för förpackningar och returpapper (tidningar) Vi föreslår en ny modell som bygger på att vi vill ta ett större ansvar, ett utökat producentansvar. En förutsättning för att producentansvaret ska fungera fullt ut är emellertid att vi får mer ansvar, mer långsiktighet och mer tydlighet som då ger mer återvinning, skriver FTI:s ordförande Gunnar Svensson och vd Kent Carlsson i en debattartikel

Informationsmaterial - FTI A

Producentansvaret - en historik - FTI A

Vi har idag avtal med FTI (Förpackningar), El-Kretsen (El och elektronik), Svensk Glasåtervinning (Glas) och TMR (Tidningar). Producentansvaret är ett regelverk som har tillkommit för att skapa ett miljömässigt hållbart samhälle för framtiden Producentansvar Foto: C&D Snickeri I Sverige har företagen gått samman och upprättat en gemensam medlemsorganisation som hanterar insamlingen och återvinningen av förpackningar, Förpacknings- och Tidningsindustrin (FTI) FTI ansvarar för återvinningsstationerna runt om i landet där vi kan lämna förbrukade förpackningar och tidningar. BIL Producentansvar Sverige. BIL Producentansvar Sverige, som ägs av biltillverkare och importörer i Sverige, har byggt upp ett nätverk av auktoriserade demonterare.

Handbok 2005:4 Tillsyn över producentansvaret för förpackningar och returpapper 4 Innehåll Förord 3 Innehåll 4 Vissa begrepp 6 1. Läsanvisning 7 2. Det här säger lagen 8 2.1. Producentansvar enligt miljöbalken 8 Förordningar och föreskrifter 8 Begreppet producent 8 2.2. Förpackningsförordningen 9 2.2.1. Syfte 9 2.2.2 Förutom förordningen om producentansvar och de områdesvisa förordningarna är miljöbalken det viktigaste övergripande juridiska instrumentet i avfallshanteringen. Ansvarsfördelning Ansvarsfördelningen mellan kommunerna, förpacknings- och tidningsinsamlingen (FTI) och fastighetsägarna behöver tydliggöras Producentansvar för återvinning. Förpacknings- och tidningsinsamlingen, FTI, äger och ansvarar för de obemannade återvinningsstationer som finns på centralorten och i byarna Blattnicksele, Gargnäs och Ammarnäs Producentansvar på förpackningar. 1994 infördes producentansvar på förpackningar. Tidningar och förpackningar. Insamling och återvinning av förpackningar av plast, metall, glas och papper är Förpacknings- och tidningsinsamlingens (FTI) ansvar. De ska lämnas till en så kallad återvinningsstation. Producentansvar för elavfal FTI - Förpacknings- och Tidningsinsamlingen. Producentansvar via El-kretsen. El-Kretsen har funnits sedan 2001 och bildades av näringslivet för att omhänderta elektronik som satts på marknaden. Syftet med El-Kretsens verksamhet är att hjälpa de anslutna företagen.

FTI: Producentansvar riskeras med sopreform - Recyclin

producentansvar för förpackningar eller förordningen (2018:1463) om producentansvar för returpapper, och 3. andra väsentliga frågor som rör systemet.4 5.5 Förordningskraven omsatta till praktiskt tillvägagångssätt 5.5.1 Arbetssätt Innan samråden genomförs måste kontakt etableras mellan FTI och kommunerna. Det är lämpligt at I priset för varje produkt med producentansvar ingår en återvinningsavgift, som motsvarar kostnaden för insamling och återvinning av produkten. Det är Förpacknings- och tidningsinsamlingen (FTI) som ansvarar för insamlingen av produkter med producentansvar Film om FTI; Producentansvar. Informationsmaterial; Lagstiftningen och dess framväxt; Har ditt företag ett producentansvar? Vad ställer förpackningsförordningen för krav på producenterna? Vem är producent enligt förpackningsförordningen? Vad behöver vi göra när vi är anslutna till FTI? Märk dina förpackningar. Märkning på.

Förordning (2018:1462) om producentansvar för

FTI har nu skickat in sitt remissvar avseende promemorian Kommunalt ansvar för insamling och materialåtervinning av returpapper. 2020-10-22 Webbinarium 19 november: design för återvinningsbara förpackninga Dessutom finns det frivilliga åtaganden, som liknar producentansvar, för kontorspapper och lantbruksplast. Om återvinningsstationer. FTI, Förpacknings- och tidningsinsamlingen, är ett företag inom återvinningsbranschen som har till uppgift att se till att förpackningar och tidningar i Sverige samlas in och återvinns I samband med återvinningens dag vill FTI passa på att sprida kunskap om återvinning och sortering, så att så många förpackningar som möjligt ska kunna återvinnas och få nytt liv En promemoria skickas på remiss med ett antal förslag som förtydligar producentansvaret för förpackningar och returpapper. Förslaget innebär att insamling i eller vid bostadsfastigheter blir huvudregel. Regeringen vill göra det lättare för alla att agera miljövänligt i vardagen På Förpacknings- och tidningsinsamlingen (FTI) som ägs av producenterna, svarar vi sedan 25 år tillbaka för detta system. Vi gör det utifrån ett tydligt producentansvar. Hittills har vi lyckats riktigt bra. Systemet är ett av de främsta i världen. Tre av fyra förpackningar och nio av tio tidningar återvinns

Vägledning om producentansvar - Naturvårdsverke

Fel. Network error: Unexpected token < in JSON at position 0. O FTI konstaterar att paralleller kan dras till producentansvaret för förpackningar, bland annat avseende • att det finns ett stort behov av anpassning av servicegrad, • att lättillgängliga insamlingsplatser kan vara en lämplig basnivå för sagda servicegrad Mediastore AB startades 1999 som en distributör av professionella videoband till, i första hand, den professionella broadcast marknaden. Ett oberoende företag, som kunde leverera olika lagringsmedia produkter från olika tillverkare, var vid den tidpunkten något som marknaden efterfrågade

Verksamheten finansieras med förpackningsavgifter som producenter betalar och därmed uppfyller sitt lagstiftade producentansvar. FTI som ägs av materialbolag som i sin tur ägs av. Vårt företag är anslutet till FTI, näringslivets system för återvinning av förpackningar (f d REPA). Lagen om producentansvar för förpackningar innebär att alla företag som tillverkar, importerar eller säljer förpackningar eller förpackade varor är skyldiga att samla in och återvinna de förpackningar som de tillför marknaden Förpackningsavgift (FTI) är näringslivets system för återvinning av förpackningar. Sedan 1994 har alla producenter ett lagstadgat ansvar för återvinning av de förpackningar som sätt s på den svenska marknaden. Producentansvaret omfatt ar alla typer av förpackningar - såvä Webbinarium: Producentansvar i Tyskland - vad innebär den nya förpackningslagen? Vid årsskiftet 2018/19 trädde den nya tyska förpackningslagen i kraft. Företag som inte följer reglerna riskerar dryga böter och så kallade Abmahnungen , en juridisk varning, från till exempel konkurrenternas advokater FTI tar ut en avgift för varje kilo kartongförpackningar som företagen sätter på marknaden. Avgiften är anpassad för att täcka kostnaderna för insamlingssystemet. År 2010 samlades 11,88 kg kartong (inklusive wellpapp) in per invånare i Sverige

Video: Producentansvar - Wikipedi

Systemet kallas producentansvar. Returpapper, exempelvis tidningar, och förpackningar av papper, glas, metall och plast samlas in på återvinningsstationer, ÅVS. Det finns återvinningsstationer på tio platser i Vilhelmina kommun. Ansvaret för stationerna ligger hos Förpacknings- och Tidningsinsamlingen, FTI Ny vd i Pressretur AB efter Göran Nilsson är jägmästare Andreas Boo. Andreas, som är 40 år, arbetar sedan 1999 inom Holmenkoncernen med strategiska inköp och försäljning FTI rekommenderar att producenter märker sina förpackningar med både den relevanta symbolen och en textbeskrivning i återvinningssyfte. Denna information ingår i vår symbolguide som omfattar över 60 förpacknings-, återvinnings-, miljö-, kvalitets-, hälso-, och varningssymboler

Kontakta oss - Förpacknings- och tidningsinsamlingen, FTI

FTI FTI-förpackning och tidningsinsamlingen ansvarar för återvinningsstationerna i landets kommuner. Bakgrunden till att företaget startades är att regeringen har ett krav på producentansvar. FTI:s framtidsvision är ett kretslopp där det mesta som idag betraktas som avfall kan bli en ny resurs {{visitor.ipAccess.member.name}} {{welcomeMember}} Pitch for ip acces Miljö & ansvar. Miljön är viktig för oss på Roswi. För att värna om miljön och uppfylla vårt producentansvar enligt gällande lagstiftning är vi anslutna till El-kretsen och Fti Cirka 1,9 miljoner hushåll har idag Fastighetsnära Insamling (FNI), det motsvarar nästan 40 procent av landets hushåll. Allt fler fastighetsägare och bostadsrättsföreningar erbjuder möjlighet att källsortera i eller direkt anslutning till bostaden och fler kommunpolitiker tar beslut om att införa FNI även för boende i villor

FTI:s PACK@lunch som webinar blev ett bryskt uppvaknande för många i förpackningens värdekedja, inte minst förpackningsproducenter och varumärkesägare, som måste lägga dessa avgifter på sina priser för att föras vidare till handeln och slutligen konsumenterna Följ FTI - Förpacknings- och Tidningsinsamlingen Mer återvinning under pandemin - så engagerar du barnen Pressmeddelande • Nov 17, 2020 08:15 CE ekonomiskt producentansvar (Extended Producer Responsibility, EPR). Alla producenter har ett ansvar för sina produkter enligt det generella producentansvaret, men det är genom det förlängt ekonomiskt producentansvar som det också uppställs krav på omhändertagande av produkten när den har blivit avfall

FTI efterfrågar utökat producentansvar Papperskretse

 1. Dessutom finns det frivilliga åtaganden, som liknar producentansvar, för kontorspapper och lantbruksplast. Återvinningsstationer. FTI, Förpacknings- och tidningsinsamlingen, är ett företag inom återvinningsbranschen som har till uppgift att se till att förpackningar och tidningar i Sverige samlas in och återvinns
 2. Producentansvar. De företag som tillverkar, importerar eller säljer förpackningar ansvarar för att förpackningar kan samlas in och återvinnas. Systemet kallas producentansvar. Förpackningar är en av de första varugrupperna som fått ett producentansvar. De utgör en stor volym av hushållssoporna och är relativt enkla att åtgärda
 3. Miljön är viktig för oss på Roswi. För att värna om miljön och uppfylla vårt producentansvar enligt gällande lagstiftning är vi anslutna till El-kretsen och Fti. Producentansvar. Producentansvaret är ett regelverk som är till för att skapa ett miljömässigt hållbart samhälle för framtiden
 4. FTI föreslår miljödepartementet att näringslivet ska ta ett större producentansvar, när det gäller insamling och återvinning av förpackningar och tidningar
 5. ska återvinningen kraftigt i Sverige och mycket av tidningarna som återvinns i dag kommer istället att förbrännas
 6. Det kallas för producentansvar och gäller även handlare som erbjuder plastbärkassar eller packar sina egna livsmedel i butiken. Nu har Förpacknings- och tidningsinsamlingen, FTI, tagit fram nya manualer för hur man ska tänka när man skaffar förpackningar, samlar in dem och återvinner dem
 7. FTI ansvarar för. Mer information om detta finns på FTI:s hemsida www.ftiab.se Anlitar du en entreprenör så rådgör du med dem om hur du ska sortera, då det kan skilja sig från fall till fall. producentansvar för glödlampor och Lagstiftning • Förordningen (SFS 2014:1073) om producentansvaret för förpackninga

FTI. Vi är anslutna till FTI (F.d REPA) registret. Producentansvar innebär att de som producerar en vara har ett miljöansvar, producenten är skyldig att ta hand om vara även efter konsumenternas slutanvändning. Mer info: www.ftiab.se. Delphi har bistått FTI med analys av de nya reglerna för producentansvar för förpackningar sedan regeringen publicerade förslaget i en promemoria Mer fastighetsnära insamling av förpackningsavfall och returpapper 2018 Från 1 april blir de 10 000 företag som fullgör sitt producentansvar genom REPA kunder till Förpacknings- och Tidningsinsamlingen (FTI). REP I Sverige har vi lagstiftat producentansvar för åtta olika produktgrupper - däribland förpackningar. Det betyder att den som tillverkar eller importerar en förpackning också ansvarar för att avfallet tas om hand, även om förpackningen tas med ut på stan eller till picknicken på stranden

Fti A

Från och med 1 april 2013 blir de 10 000 företag som fullgör sitt producentansvar genom REPA kunder till Förpacknings- och Tidningsinsamlingen, FTI. Hittills har REPA varit ett helägt dotterbolag till FTI men den 1 april fusioneras företagen och dotterbolaget upphör Ny Teknik ställer fem frågor till Annica Dahlberg, informationschef på FTI, Förpacknings- och tidningsinsamlingen. Varför nobbar ni våra värmeljuskoppar? - I EU:s direktiv för producentansvar har värmeljus tidigare räknats som förpackning, och värmeljusproducenterna har betalat en avgift till oss för att vi ska samla in och återvinna koppen Som verksamhetsutövare är du skyldig att sortera ut och återvinna avfall som omfattas av producentansvar, detta innebär att du till exempel ska sortera ut bildäck, bilbatterier, returpapper och förpackningar av plast, papper, metall och glas Läs mer om FTI och deras producentansvar här. Hittar du inte svaret så är du välkommen att mejla din fråga eller fundering till info@vafabmiljo.se. Sorteringslista A-Ö (pdf) Vad vill du sortera och hur sorteras det: A; Aceton. Återbruket - Farligt avfall. Aluminium-oblat Förpackningar och tidningar omfattas av producentansvaret. Producentansvaret för förpackningar och tidningar infördes i Sverige 1994. Ansvaret innebär att alla företag som tillverkar, importerar eller säljer en förpackning, förpackad vara eller tidning också har ett ansvarar för att de ska samlas in och återvinnas

Återvinningsindustrierna är kritiska till regeringens beslut att avskaffa producentansvaret för tidningar och därmed lägga över ansvaret för tidningsinsamlingen på kommunerna. I dag är det tidningsproducenterna själva som ansvarar för och finansierar insamlingen genom Pressretur som är en del av samarbetsorganisationen Förpacknings- och tidningsinsamlingen (FTI) FTI ansvarar för insamling och återvinning av förpackningar och tidningar från landets hushåll via återvinningsstationer och fastighetsnära insamlingsplatser. Verksamheten finansieras med förpackningsavgifter som producenter betalar och därmed uppfyller sitt lagstiftade producentansvar. FTI ägs av materialbolag som i sin tur ägs av.

Förpacknings- och tidningsinsamlingen - Wikipedi

(FTI) ansökan om tillstånd att driva insamlingssystem för förpackningsavfall enligt förordning (2018:1462) om producentansvar för förpackningar. Bakgrund Från den 1 januari 2021 krävs tillstånd från Naturvårdsverket för insamling av förpackningsavfall. Svenska Förpacknings- och Tidningsinsamlingen AB (FTI Välkommen till detta webbinarium om vilka krav som gäller för förpackningsåtervinning i de olika europeiska länderna. Den ökade e-handeln med anledning av coronapandemin har ytterligare visat på behovet av förbättrade och hållbara förpackningslösningar men för företagen är det ofta både dyrt och tidskrävande att identifiera och uppfylla de olika europeiska ländernas krav på. Vi ansluter oss till FTI för förpackningar av papper/plast/metall enligt gällande förordningar (SFS 2006:1273 & SFS 2018:1462) Vi vill lösa hela vårt producentansvar för förpackningar via FTI. Vi ansluter oss till FTI för de materialslag som berör oss Webbinarium: Producentansvar i Tyskland - detta behöver du veta kring WEEE, BATT och PACK Välkommen till detta webbinarium om vilka krav som gäller för återvinning av elektriska och elektroniska produkter (WEEE), batterier (BATT) samt förpackningar (PACK) i Tyskland Försiktighetsåtgärder kopplade till Coronaviruset. Startsida; Vatten och avlopp. Event: Världstoalettdagen 2020; Mitt och ditt vatte

kunna leva upp till producentansvaret i praktiken bildade ett flertal företag och organisationer år 1994 Svenska Förpacknings- och Tidningsinsamlingen AB (FTI) som fick i uppdrag att organisera insamling och återvinning i enlighet med förordningen. 13 En producent som ansluter sig till FTI oc FTI lanserar den nya kampanjen Alla vinner när du återvinner!för att sprida det positiva budskapet om att allas insats spelar roll för miljön. Med kampanjen vill FTI lyfta fram att varje gång du återvinner till exempel en tidning, mjölkkartong och glasflaska bidrar du till att bygga ett cirkulärt och hållbart Sverige FTI. Sundplast är anslutet till FTI.. Förpacknings- och Tidningsinsamlingen (FTI) ansvarar för återvinning av förpackningar och tidningar. Verksamheten finansieras med förpackningsavgifter som företag betalar och därmed uppfyller sitt lagstiftade producentansvar

FTI är näringslivets lösning på producentansvaret för förpackningar av plast, metall, papper/kartong och wellpapp. Genom att betala förpackningsavgifter till FTI fullgör företagen sitt producentansvar. Materialbolagen tar på så sätt över ansvaret Pressmeddelanden | juni 18, 2018 . Delphi har bistått Svenska Förpackning- och tidningsinsamlingen AB (FTI) med en konsekvensanalys av regeringens förslag gällande producentansvar Vi ansluter oss till FTI för förpackningar av papper/plast/metall enligt förordning SFS 2018:1462. Vi vill lösa hela vårt producentansvar för förpackningar via FTI. Vi ansluter oss till FTI för de materialslag som berör oss. Vi vill delvis lösa vårt producentansvar för förpackningar via FTI om producentansvar för förpackningar och returpapper. Problemen handlar bland annat om en oklar fördelning av ansvar, oklara krav på servicenivå för insamling av förpackningsavfall och returpapper, bristfällig statistik till följd av oklara rapporteringsskyldigheter

Återvinningscentralen

 1. Producentansvaret är ett regelverk som innebär att producenter som yrkesmässigt tillverkar, för in eller säljer en förpackning eller en vara som är innesluten i en förpackning omfattas av förpackningsordningen och ska redovisa till FTI alternativt SGÅ. Ta gärna en titt på vårt Anslutningsbevis FTI (se länk till höger)
 2. Samrådet mellan FTI och kommunerna ger ingen påverkan för kommunerna. Problem med privatinförda glasförpackningar. Återvinnarna vill ta bort producentansvar för returpapper. Vidare har Avfall Sverige identifierat vilka konsekvenser ovanstående problem medför. Styrmedlen sätts ur spel
 3. Grafiska Företagen avstyrker regeringens förslag om mer fastighetsnära insamling med hänvisning till att det illa underbyggt och helt i avsaknad av ekonomiska konsekvensanalyser. Förbundet förordar istället att regeringen går vidare med FTI: s förslag om Bostadsnära insamling
 4. Producentansvar innebär att producenten är skyldig att ta tillbaka avfallet. FTI är näringslivets lösning på producentansvaret för förpackningar av plast, metall, papper/kartong och wellpapp. Genom att ansluta ditt företag till FTI uppfyller företaget de krav som ställs på det i förpackningsförordningen (SFS 2014:1073)
 5. Om FTI FTI är näringslivets lösning för att på ett miljö- och kostnadseffektivt sätt lösa producentansvaret för insamling och återvinning av förpackningar och tidningar över hela Sverige. Vi har totalt uppemot 15 000 producenter anslutna till vårt system. Vår utgångspunkt är att ta et

Vad är egentligen FTI? BORA

Producentansvar innebär att inom branscher där producentansvar råder, krävs returinsamlingssystem (återvinning) av branschen. Sverige har lagstadgat producentansvar inom åtta områden: förpackningar, däck, returpapper, elektronik, batterier, läkemedel, fordon som väger mindre än 3,5 ton samt radioaktiva strålkällor.. Producentansvaret i sin nuvarande form härstammar från 1994. [1 Syftet med producentansvar är bland annat att få produkter som förbrukar minsta möjliga mängd naturresurser, de ska vara lätta att återvinna och inte innehålla miljöfarliga ämnen. Producenterna har anförtrott organisationen och administrationen av producentansvaret till så kallade materialbolag eller servicebolag I en ny överenskommelse har Förpacknings- och Tidningsinsamlingen (FTI), Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) och Avfall Sverige enats om hur kommun och näringsliv kan samarbeta när den bostadsnära insamlingen av förpackningar och tidningar byggs upp och är i drift Mediastore är anslutet till El-Kretsen i Sverige AB och följer därmed förordningen om producentansvar för elutrustning. Information rörande datalagring och GDPR Fr.o.m. 25:e maj 2018 gäller en ny dataskyddslag i hela Europa, kallad GDPR (General Data Protection Regulation), eller på svenska Datasäkerhets-förordningen Lagen om producentansvar för förpackningar FTI har till uppgift att erbjuda företag en möjlighet att uppfylla sitt producentansvar för förpackningar. Tibnor har anslutet sig till FTI och betalar förpackningsavgifter, som finansierar insamlingen och återvinningen av förpackningar. Ladda hem dokument (svensk) Ladda hem dokument (engelska

Företag & Kommuner - Förpacknings- och tidningsinsamlingen

Producentansvar Papperskretse

 1. Företaget ansvarar för att industrin lever upp till producentansvaret för plastförpackningar och arbetar tätt tillsammans med FTI, förpacknings- och tidningsinsamlingen. Anläggningen i Motala, belägen i Boröpannans lokaler i det som en gång i tiden var Distrilux lager, är en anläggning som på sikt kommer att ta emot alla Sveriges plastförpackningar för återvinning
 2. Ny vd för Förpacknings- & Tidningsinsamlingen FTI AB. Den 29 mars 2019 tillträdde Håkan Ohlsson som ny vd på FTI för att leda arbetet med cirkulära affärslösningar, ett utvecklat producentansvar och ökad återvinning. Detta i takt med att företagens krav och återvinningsmål förändras
 3. Med producentansvar menas att de som tillverkar produkterna också har ansvar för att bekosta insamling och återvinning av avfallet produkterna ger upphov till. FTI ansvarar för de obemannade så kallade återvinningsstationerna som finns på flera platser i din kommun
 4. Read the latest magazines about Producentansvaret and discover magazines on Yumpu.co
 5. Svensk Plaståtervinning - Vi ger plasten nytt liv

 1. Svensk Plaståtervinning - Om os
 2. Producentansvar - Miv
 3. Producentansvaret - Svensk Glasåtervinnin
 4. Hem - TMR : TM
 5. Papperskretsen Ett samarbete för återvinnin
Svensk Plaståtervinning - KontaktFör företag - FTI AB
 • Ninni schulman 2017.
 • Drev på webbkryss.
 • Coffee queen termos.
 • Ahlgrens bilar tillverkning.
 • Sedlighetsroteln.
 • Jag luktar surt.
 • Pietro ghebru.
 • Charlotta mottagning karlstad.
 • Aciclovir koortslip.
 • Bästa bredbandet fiber 2017.
 • Trasimeno lake.
 • Sir arthur conan doyle sherlock holmes.
 • Wizex 2016.
 • Frysutrustning rör.
 • Chemical element 50.
 • Opera vpn.
 • Dweezil zappa plays whatever the f he wants setlist.
 • Ausschlag am bein bilder.
 • Obesvarad kärlek tips.
 • Planet terror.
 • Avfärga håret gravid.
 • Duchenne smile.
 • Små havskräftor synonym.
 • Dialogue en anglais entre deux personne qui se rencontre.
 • Taco bar uppsala.
 • Avgud.
 • Knight rider season 1.
 • 90 tals eurodisco.
 • C chord.
 • Asperger syndrom kindergarten.
 • Oyster bar meny.
 • Hur ska man bemöta en alkoholist.
 • Vad kan man göra bruttolöneavdrag för.
 • Ulla greta wennerström barn.
 • Fhdw paderborn stellenangebote.
 • Uppkomling.
 • Sleep cycle calculator.
 • Twilight schauspieler renesmee.
 • Daggpunkt smhi.
 • Vagabond gudarnas stig.
 • Caracteristicas del break dance.